Dự án đất nềnXem tất cả

Giá: Chỉ từ 1,3 tỷ/nền

Vị trí: Sông Cổ Cò,

Tiến độ: Hoàn thành 95% hạ tầng

Giá: Liên hệ

Vị trí: Quảng Nam

Tiến độ: Mở bán

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Hoàn thành 85% hạng mục

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Sắp ra mắt

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Đang thi công

Dự án ShophouseXem tất cả

Giá: 2 tỷ

Vị trí: Quảng Trị

Tiến độ: Đang thi công

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Hoàn thành 85% hạng mục dự án

Dự án căn hộXem tất cả

Giá: Liên hệ

Vị trí: Hội an

Tiến độ: Hoàn thành

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Hoàn thành

Giá: Liên hệ

Vị trí: Huế

Tiến độ: Hoàn thành

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đà Nẵng

Tiến độ: Hoàn thành

banner